חידון חמיצר מקוון: ממנהיגי העבר לדור העתיד – נשיאים וראשי ממשלה

Screenshot_1

חידון חמיצר המקוון, עוסק במנהיגי העבר.
החידון מיועד לתלמידי כיתות ו’.
בשלב הראשון, כפעילות א-סינכרונית, יתבקשו תלמידי כל כיתה לפתור 14, מתוך 28 חידות.
הקבוצות שיצלחו שלב זה יתמודדו במהלך חודש אפריל בחצי גמר מקוון, בו יקבעו הזוכים אשר יעלו לשלב הגמר.
אלו יעברו סדנת מנהיגות מקוונת, שלאחריה יקבלו רמזים אשר יסייעו להם ביום הגמר הגדול.
בגמר הגדול יתמודדו הכיתות, בהנחיית חמיצר, מול משימת מטמוני שטח ויקבעו שלוש הכתות הזוכות.
אירוע הגמר יכלול טקס במהלכו יוכרזו הזוכים ויוענקו תעודות הוקרה, גביעים ופרסים.

מקור: מטמון גדולי האומה, המטה לתרבות ישראל

Screenshot_1