wix – אתר מעוצב בקלות

Screenshot_1

WIX – פלטפורמה לבניית אתרים מעוצבים בקלות, באמצעות בחירת תבנית, מאגר תמונות חופשיות ועוד מגוון פונקציות המאפשרת בנייה מהירה, עם תוצאה מרשימה.

מתאים גם לצורך יצירת דף מקוון בודד שישמש לצורך פרסום מידע על כנס, פעילות בית ספרית וכד’.

ניתן לשכפל דף / אתר שיצרתם ולהשתמש בו כתבנית לפרסומים הבאים ואף לשתף בתבנית חברים.

האחסון בגרסה החינמית – עד 500MB.


לרשותכם גם מגוון מדריכים מצולמים


מדריך מצולם בעברית מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך לתלמידים מאת איתי – תקשורת ומדיה דיגיטלית הרב תחומי “שחקים” נהריה

מדריך בעברית, מאת מוריה שביט

מדריך בעברית, מאת עדי ליניאל

מדריך בעברית מאת גלית הרשקוביץ

הוספת אנימציה לאתר

החל מחודש מאי 2014, ניתן להוסיף אנימציה לאתר. Choose an Element  >  Click Add Animation  >  Select an Animation Effectscreenshot_7