Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Google Group | רשימות דיוור & קבוצות דיון

Google Groups

פלטפורמה ליצירת רשימת דיוור וקבוצות דיון מקוונות וקבוצות מבוססות דוא”ל – לבעלי חשבון GOOGLE. מתאים ליצירת קהילות מורים ותלמידים למגוון מטרות.

הפלטפורמה מציעה תקשורת ממגוון סוגים – כאשר הגדרת סוג הקבוצה קובעת את תכונותיה:

מדריך ליצירת קבוצה (עברית), רשת אמי”ת
מדריך ליצירת קבוצה (עברית), מאת אלה זיני – עמודים 2-6
מדריך להצטרפות לקבוצה (אנגלית) מדריך ליצירת קבוצה (אנגלית)

מדריך מאת שרון מרגולין

Exit mobile version