משלוח דוא”ל מהגיליון האלקטרוני

משלוח דוא”ל ישירות מהגיליון האלקטרוני, באמצעות סקריפט – פשוט ומהיר.

מתאים במיוחד למקרה בו אספתם את כתובות הדוא”ל באמצעות טופס ואתם מעוניינים לשלוח לכל אחד מהמופיעים ברשימה הודעה זהה / שונה:
הרשמתך לאירוע התקבלה… שובצת בקבוצה מספר… עליך להביא… וכן הלאה…


צפו במדריך המצולם ועקבו אחר ההוראות הכתובות:

הזינו נתונים לתוך הגיליון האלקטרוני: בעמודה A הזינו את כתובות הדוא”ל ובעמודה B הזינו את תוכן ההודעה.

Screenshot_28

כלים > עורך הסקריפט

Screenshot_29

Screenshot_33

העתק והדבק את תוכן הטקסט המופיע מטה:


function sendEmails(){
  var sheet =SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var startRow =2;  // First row of data to process
  var numRows =2;   // Number of rows to process
  // Fetch the range of cells A2:B3
  var dataRange = sheet.getRange(startRow,1, numRows,2)
  // Fetch values for each row in the Range.
  var data = dataRange.getValues();
  for(i in data){
    var row = data[i];
    var emailAddress = row[0];  // First column
    var message = row[1];       // Second column
    var subject ="Sending emails from a Spreadsheet";
    MailApp.sendEmail(emailAddress, subject, message);
  }}

שמור את הסקריפט > בחר את שם הסקריפט > לחץ על “הרץ” להפעלת הסקריפט > מתן הרשאה ל- GMAIL

Screenshot_34

 

Screenshot_35

Screenshot_36

ההודעות נשלחו. כדי לדעת למי נשלחה הודעה ניתן להכנס לדואר היוצא או להכניס סקירפט נוסף אשר יעדכן בנוגע למשלוח ההודעה.

כלים > עורך הסקריפט > העתק והדבק את תוכן הטקסט המופיע מטה (במקום הטקסט הקודם):


// This constant is written in column C for rows for which an email// has been sent successfully.var EMAIL_SENT ="EMAIL_SENT";function sendEmails2(){
  var sheet =SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var startRow =2;  // First row of data to process
  var numRows =2;   // Number of rows to process
  // Fetch the range of cells A2:B3
  var dataRange = sheet.getRange(startRow,1, numRows,3)
  // Fetch values for each row in the Range.
  var data = dataRange.getValues();
  for(var i =0; i < data.length;++i){
    var row = data[i];
    var emailAddress = row[0];  // First column
    var message = row[1];       // Second column
    var emailSent = row[2];     // Third column
    if(emailSent != EMAIL_SENT){  // Prevents sending duplicates
      var subject ="Sending emails from a Spreadsheet";
      MailApp.sendEmail(emailAddress, subject, message);
      sheet.getRange(startRow + i,3).setValue(EMAIL_SENT);
      // Make sure the cell is updated right away in case the script is interrupted
      SpreadsheetApp.flush();
    }
  }}


שמור את הסקריפט > בחר את שם הסקריפט > לחץ על “הרץ” להפעלת הסקריפט > מתן הרשאה ל- GMAIL


 

מקור: Tutorial: Sending emails from a Spreadsheet