pollsnack | סקרים ושאלוני אישיות

Screenshot_76
pollsnack הוא כלי המאפשר ליצור סקרים ושאלוני אישיות, כאשר התוצאות מוצגות לגולש בזמן אמת – מתאים ליצירת סקר הכולל שאלה אחת או מספר שאלות שאין לגביהן תשובה נכונה (Poll / Survey) או ליצירת שאלוני אישיות (Personality quiz), בהם הגולש מסווג לקטגוריה מסויימת על פי תשובותיו.

*** שאלוני האישיות עובדים על ממוצעים – בעת קביעת השאלה&תשובות, אתם מעניקים לכל תשובה ערך אשר מגדיר את הקטגוריה אליה היא הכי קרובה. בסופו של תהליך המענה על השאלון, מקבל הנבדק את הקטגוריה שהייתה הקרובה ביותר לתשובותיו (מקצוע הכי מתאים / עיר שהכי מתאימה לטיולו הבא, סוג אישיות A/B וכד’).
  • ניתן להתאים מבחינת עיצוב.
  • ניתן להטמיע באתר.
  • גישה לסטטיסטיקות – בגרסה החינמית גישה מוגבלת.

התבקשתי להמליץ על כלי המאפשר יצירת שאלוני אישיות, מעין “בחן את עצמך” של “מעריב לנוער” או “לאישה”… כלי זה הוא היחיד מבין אלו שבדקתי אשר תומך בעברית. במידה ומי מכם מכיר כלי נוסף התומך בעברית ליציר שאלון אישיות – אשמח לשמוע ולעדכן 🙂