חוק הסרטונים | מניעת עבריינות נוער ברשת

להצגה במסגרת שיח אודות התנהלות נכונה ברשת האינטרנט

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, וכן עריכה או שילוב של כל אחד מהם, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום – יהווה הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. "    מתוך אתר משרד המשפטים

מידע נוסף אודות "חוק הסרטונים", באתר משרד המשפטים


לגרסה עם כתוביות בערבית


לגרסה עם כתוביות בערבית