חוק הסרטונים | מניעת עבריינות נוער ברשת

להצגה במסגרת שיח אודות התנהלות נכונה ברשת האינטרנט

” פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, וכן עריכה או שילוב של כל אחד מהם, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום – יהווה הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. ”    מתוך אתר משרד המשפטים

מידע נוסף אודות “חוק הסרטונים”, באתר משרד המשפטים


לגרסה עם כתוביות בערבית


לגרסה עם כתוביות בערבית