טיפים למורה המתנסה בכתיבת משימה א-סינכרונית

Screenshot_13

משימה א-סינכרונית היא משימה המתבצעת על ידי התלמיד בסביבה מקוונת, בפרק זמן שנקבע מראש ושלא בנוכחות המורה.

משימה א-סינכרונית עושה שימוש ברשת האינטרנט, מתוך צורך פדגוגי שלא ניתן היה להשיגו באמצעים אחרים והיא תכלול בד”כ צפייה בסרטון, הפנייה למקורות מידע מקוונים, הצגת סימולציות, ניהול דיאלוג מקוון וכד’.


 

מבנה מומלץ למשימה א-סינכרונית:

  • פתיחה – הפתיח יחבר את התלמיד לרצף הלמידה בכיתה ולידע קודם בנושא.
  • גוף המשימה הכולל הנחיות להתנסות / תרגול / פיתוח תוצר.
  • סיכום ו/או משימת רפלקציה אישית על התהליך.
  • פריטי העשרה (סרטון, מאמר וכד’).

 

פעילות א-סינכרונית תכלול משימות מסדר חשיבה גבוה הדורשות עיסוק אמיתי בחומר הנלמד. כך למשל לא נפנה אל התלמיד שאלה אשר את התשובה אליה הוא יכול להעתיק בקלות מהרשת אלא נעדיף שאלה אשר תדרוש ממנו איתור מידע ועיבודו.
משימה א-סינכרונית תכלול מחוון הערכה, אשר יאפשר לתלמיד לבחון בעצמו את עבודתו (טרם ההגשה) ולשפר אותה בהתאם לצורך.

הפעילות ברשת מזמנת שיתופי פעולה ולכן ניתן להציע לתלמידים לעבוד בצוותים. על המורה לציין בצורה ברורה את גודל הצוות, לקבוע כללים ברורים לעבודת צוות ולהציע כלי עבודה שיתופיים מתאימים (כגון: מסמכים/מצגות שיתופיים).
גם במידה ונעדיף כי כל תלמיד יפעל באופן עצמאי, עדיין חשוב לאפשר הפרייה הדדית באמצעות שימוש בפורומים, לוחות דיון שיתופיים וכד’ בהם יוכלו התלמידים להעלות רעיונות, להביע עמדות וכד’.
נוכל לבקש מהתלמידים להציג את תוצריהם זה בפני זה, כך שכל תלמיד/צוות יוכל להתייחס לעבודתו של תלמיד/צוות אחר.
במידה והמשימה כוללת הערכת עמיתים, מומלץ להציג לעמיתים המעריכים מחוון בדיקה ברור מסודר.
שימו לב: גם בעבודה יחידנית המשלבת תקשורת בין אישית חשוב לקבוע כללי התנהגות ברורים ולציין אותם בגוף המשימה.

איתור מידע ברשת – מורה יכול להפנות את תלמידיו לאתרים ספציפיים באמצעות קישורים מתאימים. או לחילופין לבקש מהם שיאתרו בעצמם את המידע, במקרה זה מומלץ להציע לתלמידים אבני דרך אשר יסייעו להם באיתור המידע (שימוש במילות חיפוש, סוג האתרים בהם מומלץ לחפש וכד’).
לגבי בחירת אופי התוצר, מומלץ כי המורה יציג מסגרת כללית (למשל: יצירת סרטון, כרזה וכד’) ויקבע כללים בהיבט התוכן וכד’, אך חשוב לאפשר לתלמיד גמישות בבחירת הכלי ואופן העיצוב.
שימו לב: אומנם, ניתן לאפשר לתלמידים בחירה חופשית של הכלי בו יתבצע תהליך בניית התוצר, אך חשוב להציע להם לפחות כלי אחד אשר מתאים לצורך פיתוח תוצר המשימה, כולל מדריך בעברית. כמו כן, מומלץ לכוון את התלמידים לעבודה בכלים בהם ניתן לערוך את התוצר.

כאשר יוצרים משימה מתוקשבת חשוב לעצב אותה בצורה אחידה ונעימה לעין.
מומלץ לחלק את העבודה לשלבים מובחנים ולציין בצורה מדויקת מה מתבקש התלמיד לבצע בכל שלב. זכרו, אינכם נמצאים לצד התלמיד, לכן נסו לענות בעת כתיבת הנחיות המשימה על כל שאלה שיכולה להעסיק את התלמיד במהלך ביצוע המשימה.
מומלץ לספק אמצעי התקשרות עמכם למקרה שבכל זאת תצוץ שאלה/בעיה (פורום, דוא”ל, טלפון וכד’).

במידת האפשר: ניתן לציין את אורך התוצר ואת משך הפעילות.

ציינו את מועד הגשת המשימה.

ציינו את אופן הגשת המשימה (משלוח קישור באמצעות הדוא”ל, העלאת קובץ לפורום וכד’).

יצירה מהנה 🙂