מונה מעשים טובים

לקראת יום המעשים הטובים, אשר חל השנה בתאריך 15/03/2016, ובמסגרת תכנית מפתח הלב לחודש אדר, העלתה עמותת סנונית שתי יחידות על נתינה וערבות הדדית לאתר על הגובה.

היחידות פתוחות לשימוש חופשי ומותאמות לשימוש במחשב ובטאבלט.

כלי נחמד שפורסם במסגרת היחידות ומתאים גם לשימוש עצמאי הוא מונה מעשים טובים, המאפשר לדווח על מעשה טוב שעשיתי או שעשו לי. הכלי שומר נתונים באמצעות הזנה של שם ותאריך לידה ומציג גם טבלת אלופים ומדליות.
יום המעשים הטובים.png