versal | יצירת שיעור/קורס מקוון


*** הכלי בתשלום ***


 

versal – יצירת שיעור ואף קורס מקוון אינטראקטיבי.

ניתן להוסיף לשיעור פעילויות ותכנים מסוגים שונים:

  • חלוקה למקטעים, המאפשרים ללומד לנווט לתוכן רלוונטי.
  • עורך טקסט – לא תומך בכתיבה מימין לשמאל ולכן בעברית אין אפשרות יישור לימין או החלפת גופן ברירת המחדל
  • העלאת תמונות (jpg, jpeg, png, gif)
  • הוספת וידאו YouTube, Vimeo, או Wistia.
  • יצירת חידון רב ברירה, כולל אפשרות לחסום המשך התקדמות בקורס עד להשגת ציון עובר במשימה.
  • יצירת תרגיל מיון והתאמה לקטגוריות – התלמיד יגרור את הכרטיסים לתוך הקטגוריה הנכונה.
  • שאלות שהתשובה עליהן קצרה, המורה קובע מראש מהי תשובה נכונה.
  • בניית תרשים אינטראקטיבי הכולל תוויות מותאמות אישית ותיאורים.
  • המורה יכול לסמן מקומות במפה ולהוסיף הערות אותן יגלו הלומדים.
  • יצירת מצגת המשלבת טקסט, תמונה ו/או וידאו.
  • אפשרות לציור על תמונות.
  • אפשרות לכתיבת ביטויים מתמטיים ושימוש בסימנים שונים.
  • יצירת פעילות בה התלמיד מתבקש לארגן אירועים בסדר הנכון.
  • יצירת ציר זמן אינטראקטיבי.
  • ניתן לייבא מצגות PowerPoint, Google Docs, pdf
  • ניתן להטמיע פעילויות שנוצרו בכלים כמו EdPuzzle, Padlet, Quizlet, prezi, GeoGebra, ThingLink ועוד.
  • מורה יכול להוסיף מורה עורך נוסף לקורס.

מדריך כתוב באנגלית

Screenshot_7

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה