Zoom | כיתה ווירטואלית

1zoom

zoom – כיתה ווירטואלית

פונקציות מרכזיות בגרסה החינמית:

  • מפגש אישי של 2 משתתפים, ללא הגבלת זמן
  • מפגש קבוצתי של עד 100 משתתפים, מוגבל עד ל-40 דקות
  • אפשרות לשימוש בתקשורת אודיו, ווידאו וצ'ט (מגבלת הווידאו – עד 20 מסכי משתתפים בו זמנית)
  • אפשרות לשיתוף מסך
  • אפשרות שימוש בלוח לבן
  • אפשרות להקלטת הפגישה
  • אפשרות לקביעת סיסמת כניסה לחדר
  • משלוח קישור למשתתפים לכניסה לחדר
  • כניסה אפשרית גם דרך אפליקציה בנייד –

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

 

מדריכים באנגלית

 

 


מצורף הסבר לשיתוף מסך אייפד של תלמיד, אשר הוכן על ידי מיכל דוד ויולי שמרצקי. 


screenshot_7

מתויג: