פורטל עובדי הוראה

פורטל עובדי הוראה – הפורטל שודרג.

הפורטל כולל שלושה מרחבים: מנהלי, פדגוגי ופיתוח מקצועי. המציגים מידע אישי וכללי בנושאי שכר, כוח אדם בהוראה, פיתוח מקצועי, תכנים פדגוגיים ועוד.

בין השירותים:

  • קטלוג קורסים ארצי.
  • מערכת מעקב אחת תהליך קבלת שכר, המאפשרת זיהוי התראות על חריגות המחייבות טיפול של הגורם האחראי.
  • אזור פניות ומתן שירות – פניות בנושאים מנהלתיים ובנושאי פיתוח מקצועי יטופלו על ידי נותני השירות במחוז אליו אתם משויכים. שאלות בנושאים פדגוגיים ייענו על ידי הגורמים המקצועיים.
  • מערכת הפקת אישורים דיגיטליים, כגון אישור נתוני העסקה ושינוי דרגת אופק חדש.
  • זימון תורים – בקרוב תתווסף לאתר האפשרות לזמן תור לכוח אדם בהוראה, לגזברות ולמחלקת השתלמויות.