bookcreator | יצירת ספר דיגיטלי

homepage-ipad-1.png

bookcreator – כלי ליצירת ספרים דיגיטליים.

מאפשר הוספת תמונות, סרטונים, צורות, טקסטים, איור חופשי, אודיו.

חסרון – דפדוף משמאל לימין בלבד.  • הגרסה החינמית מוגבלת ליצירת 40 ספרים + ספריה אחת

מדריך מצולם בעברית מאת זוהר אביטלמדריך מצולם בעברית, מאת אריק בורנשטיין – 11 חלקים

מדריך מאת גילה קיסילביץ