genial.ly | יצירת תוכן חזותי אינטראקטיבי

facebook

genial.ly – יצירת תוכן וויזואלי אינטראקטיבי – כרזות, אינפוגראפיקות, מצגות ועוד.

אפשרות להוספת אינטראקטיביות לתכנים: קישורים, מעבר בין עמודים, הצגת טקסט מרחף ועוד.

התוצר ניתן ברשת וניתן להפיצו באמצעות קישור.

מדריך כתוב בעברית, מאת נועה בן חמו

מאגר הדרכות מצולמות מאת נועה בן-חמו

קבוצת תמיכה בפייסבוק, בהובלת בתיה מירסקי, שגרירת ג’ניאלי בישראל – genially.israel

https://www.genial.ly/View/Index/560cd47b1561e8039c49c204


____________________________________________________________

מדריך מאת גילה קיסילביץ


הדרכה על יצירת חדר בריחה בכלי, מאת הילי זוורו


מדריך ליצירת משחק סולמות ונחשים, מאת הילי זוורו


*** תודה לנטלי צפתי על השיתוף !!!


screenshot_7