fobi.io | מבדק אוטומטי מבוסס שיחה

Fobi.io-chatbot

fobi.io – כלי המאפשר הפיכת שאלון google forms למבדק אוטומטי מבוסס שיחה

הכלי מאפשר לדמות שיחה בה מתקיימת אינטראקציה עם המשיבים בזמן אמת…

ניתן לשלב שאלות סגורות (אמריקאיות) ופתוחות.

המשתתפים אכן חשים כאילו אתם מגיבים להם בהתאם לתשובה בה בחרו.

דוגמה קטנה שהכנתי 🙂 לחצו כאן

ודוגמה נוספת המובילה ליצירה…

הכלי יכול לשמש לצורך קיום מבדק עצמי לקראת בחינה.

איסוף תשובות הנבדקים מתבצע ב-google forms (וב-google sheets הנלווה).

שימו לב, כדי שתוכלו לערוך את הכלי שמרו את הקישור אל דף שמתקבל לאחר לחיצה על SAVE !!! (הדף בו מופיע סימן העריכה + הקישור לתוצר)


מדריך מאת גילה קיסילביץ


תודה לקרן טייטר על השיתוף !


screenshot_7