TickCounter | ספירה לאחור

עברנו את קו האמצע ומתחילה הספירה לאחור… 

מנהלים את האתר הבית ספרי ? מעוניינים להוסיף שעון ספירה לאחור לאתרכם ?

היכנסו למחולל הספירה TickCounter מלאו את תאריך היעד וקבלו קוד הטמעה לאתר.

Screenshot_14


screenshot_7