Timeline Flippity | ציר זמן אינטראקטיבי

Timeline Flippity – ציר זמן שיתופי אינטראקטיבי, אשר נערך באמצעות google sheets.

Screenshot_19

 • ליצירת פעילות:
  הכנסו לקישור ולחצו על “צור עותק” (עליכם להיות מחוברים לחשבון ה-Google שלכם).
  ערכו את ערוך את המידע בעמודות המתאימות. ניתן להזין כמה אירועים שרוצים.
  חובה להזין שנה וכותרת. חודש (במספרים), יום ותיאור הם אופציונליים.
  חשוב: אסור לגעת בתאים הצבועים בכחול ולא למחוק תאים/שורות/עמודות.
 • פרסום לצפייה:
  בתפריט בחר “קובץ” > “פרסם באינטרנט” > “פרסום”> “אישור”
  הכנס לקישור שקיבלת > לחץ על לשונית “Get the Link Here” > לחץ על הקישור המודגש
  כעת ציר הזמן יפתח בחלון חדש. תוכלו להפיץ את כתובת הדף לכל מי שתרצו…
 • ניתן בכל שלב לחזור אל המסמך הנמצא ב-Drive ולעדכן את הקובץ (ברירת המחדל היא שאין צורך בפרסום חוזר כדי להציג את השינויים שנעשו בקובץ).

 • האירועים יוצגו באופן אוטומטי בסדר כרונולוגי, גם אם לא הוזנו כך. אירועים עם תאריך זהה יופיעו באותו הסדר כפי שהם בגיליון האלקטרוני.
 • ניתן לתת לציר הזמן שלך על ידי שינוי שם גיליון העבודה (בתחתית).
  אל תערוך כל תא עם רקע כחול.

 • בעמודת ה-Media ניתן להוסיף:
  • קישור
  • תמונה באמצעות קישור. כתובות התמונה חייבת להסתיים ב- “.gif”, “.png”, “.jpg” או “.jpeg”). לא ניתן להציג תמונות מ-Google Drive. כל התמונות יותאו אוטומטית לגודל מרבי של 380X300 פיקסלים.
  • סרטוני יוטיוב – בתא המתאים, הדבק את הקישור לסרטון. שימו לב ! אין לקחת את הסרטון משורת הכתובת למעלה, אלא דרך אפשרות “שתף”.
  • פרסום מצגות google – יש להכנס למצגת > קובץ > פרסם באינטרנט > להעתיק את הקישור שמתקבל > להדביק בתא המתאים.


screenshot_7