טבלה מחזורית אינטראקטיבית | מטח

שתי גרסאות לטבלה מחזורית אינטראקטיבית בעברית, מבית מטח

טבלה מחזורית אינטראקטיבית – הילקוט הדיגיטלי

Screenshot_2.png


טבלה מחזורית נוספת מבית מטח – הכיתה האינטראקטיבית

Screenshot_3.pngלטבלאות אינטראקטיביות נוספות


screenshot_7