Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Google Lens

Google Lens – אפליקציית מציאות רבודה לאנדרואיד, המאפשרת קבלת

מידע על אובייקטים בסביבה הפיסית וגם הקראת טקסטים.

למידע נוסף


Exit mobile version