zeoob | יצירת פוסט אינסטגרם פיקטיבי

zeoob – מחולל ליצירת תמונה של פוסט אינסטגרם פיקטיבי.

שימושים בהוראה:

  • המורה יצור פוסט פיקטיבי אשר ישמש טריגר לדיון בכיתה.
  • תלמידים יצרו פוסטים פיקטיביים בהם יביעו עמדה לגבי נושא מסוים, תוך שהם מתנסים בניסוח עמדות שונות מאלו שלהם בתגובות לפוסט.

חיסרון הכלי – עמוד המחולל עמוס בפרסומות…

Screenshot_11.png

 


screenshot_7