xoyondo | תיאום פגישות / הרשמה לסדנאות

meeting-poll-en

xoyondo – תיאום פגישות בקלות והרשמה לסדנאות.

שימושים:
  • תיאום פגישות מרובות משתתפים וקביעת המועד המתאים ביותר לחברי הקבוצה.
  • פרסום “שעות חלון” לאנשים המעוניינים להיפגש עמכם – כך כל אחד יבחר את המועד המתאים לו, בשיטת כל הקודם זוכה. מתאים לתיאום תגבור פרטני לתלמיד/ים, פגישות אישיות עם הורים וכד’. ניתן לקבוע שבכל פגישה יהיו עד X אנשים.
  • הרשמה לסדנאות המוגבלות במספר משתתפים – את שמות הסדנאות/קבוצות יש לכתוב בשלב ה-free text.

יתרונות:

  • אין חובה לפתוח חשבון בכלי.
  • המוזמנים אינם צריכים להיות בעלי חשבון בכלי. לאחר שתשלחו אליהם את הקישור, כל שיידרש מהם הוא לכתוב את שמם ולסמן את המועד/ים הנוח/ים להם.
  • ניתן לקבוע שהבחירות יהיו חסויות.
  • ניתן לאפשר לנרשמים לשלוח תגובה גלויה/חסויה.


screenshot_7