Exam.net | מניעת העתקות במהלך בחינה מול מחשב

Screenshot_73

Exam.net – מניעת העתקות במהלך בחינה מול מחשב.


הכלי פתוח באופן חינמי עד לסוף שנת 2020. לאחר מכן, השימוש בכלי יהיה כרוך בתשלום.

כלי המסייע למורים לבצע בחינות דיגיטליות עם תלמידיהם. מורים יכולים ליצור בחינה בקלות, או להשתמש בבחינה קיימת (למשל, בפורמט pdf או העתקה מקובץ word), ולהעניק לתלמידיהם גישה למרחב בחינות דיגיטלי פשוט ומאובטח באמצעות קוד בחינה. במהלך ביצוע הבחינה לא יוכלו התלמידים לעזוב את מרחב ההיבחנות ולגשת לתכנים אחרים במחשב. התלמידים אינם צריכים ליצור חשבון בכלי ותוצאותיהם ניתנות להורדה/הדפסה כקובץ.

לטעמי, פחות מתאים ללמידה מרחוק כאשר התלמידים נמצאים בבית, אלא יותר לבחינות המתקיימות במוסדות הלימוד. זאת מאחר ולצורך השימוש בכלי, על התלמיד להתקין דפדפן ייעודי (SEB). בנוסף, גם אם הותקן הדפדפן הייעודי, במידה והמורה לא נמצא לצד התלמיד, יכול התלמיד לעשות שימוש במכשירי קצה אחרים לצורך איתור תשובות או התייעצות עם חברים…


הדרכה מצולמת על הכלי, בעברית – מאת יעל שלייפר


Screenshot_72* תודה ליניב סננס על השיתוף!