EZCheck.me | מערכת לרישום נוכחות בשיעורים


EZCheck.me – מערכת לרישום נוכחות בשיעורים.


גאווה ישראלית!!  


פלטפורמה לרישום נוכחות שעובדת גם בשיעורים פרונטאליים וגם מקוונים.

 • המורה נרשם למערכת (בכניסה תתבקשו להירשם למוסד, ניתן לדלג על השלב באמצעות לחיצה על skip) ויוצר כיתה
 • בתחילת השיעור המורה לוחץ על run a new check-in session > בוחר את הקורס > מזין שם לשיעור > וקובע את משך הזמן שתפעל בדיקת הנוכחות (למשל 5 דקות). במקרה של שיעור פיזי, בשלב זה ניתן גם לקבוע שהלומד צריך להיות בטווח של עד 100 מ’ בעת הזנת הנוכחות.
 • כעת יופיע על המסך קוד QR מתחלף, אותו יציג המורה על מסך הכיתה באמצעות מקרן או באמצעות שיתוף מסך במפגשי ווידאו.
 • הלומדים יסרקו את קוד ה-qr באמצעות הסמארטפון.
  ללומד אפשרות גם להתחבר ללא אפליקציה, באמצעות כניסה לכתובת האינטרנט המוצגת על המסך > הקלדת קוד שיעור > בחירת האייקון המתחלף המופיע על המסך. 
  בקרוב גם אפשרות כניסה מטלפונים כשרים, באמצעות חיוג למספר טלפון שיופיע על המסך והזנת קוד שיעור (במקרה זה המורה צריך לדעת את מספרי הטלפון של הלומדים).
 • חשוב: בהתחברות ראשונית יתבקש הלומד למלא פרטים: שם מלא, כתובת דוא”ל, ת”ז (לא חובה באפליקציה, כן חובה בכניסה באמצעות קישור), מספר טלפון. לכן במפגש ראשון עם הקבוצה אפשרו ללומדים מספר דקות לצורך ביצוע הרישום.
 • במידה ותרצו לאפשר רישום נוכחות למאחרים – קבעו את משך זמן המפגש ל-90 דקות (בהתאם לאורך השיעור) ובנקודה ספציפית במהלך השיעור הקרינו שוב את המסך ואפשרו למאחרים לסרוק את הקוד.
 • דו”ח הנוכחות מתקבל כטבלה במערכת הכלי. בגרסת הפרימיום ניתן להוריד את הדו”ח גם כקובץ excel (גרסת הפרימיום ניתנת מתנה ל-3 חודשים ראשונים).
 • במידה ולומד אשר נכח בעבר (ולכן רישומו מופיע במערכת) לא רשם נוכחות בשיעור ספציפי – יתקבל לגביו חיווי של היעדרות (X אדום). אם מסיבה כלשהי המורה מעוניין לעדכן את רישומו לנוכח, הוא יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על ה-X האדום בטבלת הנוכחות.
 • גרסת הפרימיום מאפשרת גם התממשקות למערכת lms & קבלת מידע ברמה המוסדית.

מדריך כתוב מאתר הכלי

*** תודה ל-עדי פוירשטיין ה-CEO של EZCheck.m על הפיתוח של הכלי הנפלא! ואם השם מוכר לכם, אז עדי היה גם ה-CEO של Triventy המעולה 🙂