Teamimg | דיון על גבי תמונה

Teamimg – הכלי מאפשר לתלמידים להוסיף הערות (ותגובות להערות) על גבי תמונה


  • אין צורך בהרשמת מורה / תלמיד
  • העלו תמונה
  • שלחו את הקישור אל התלמידים
  • כל תלמיד יוכל להעלות הערה / תגובה – התכנים אנונימיים, לכן בקשו מהתלמידים לציין שמם

שימו לב:

  • כדי שכולם יראו את הפעולות שנעשו על המסמך, יהיה עליהם לרענן מסך מידי פעם
  • בגרסה החינמית הפעילות תמחק לאחר 48 שעות מרגע העלאת התמונה!
  • באתר אין התייחסות למספר מקסימלי של משתתפים בפעילות בו זמנית
  • אם תרצו שתגובות התלמידים יהיו מוסתרות (גם מכם) לחצו על Allow reviews – כאשר הכפתור ירוק לא תראו מה כתבו אחרים וגם לא מה אתם כתבתם. ברגע שתלחצו שוב על הכפתור (והוא ישוב להיות אפור) תראו את כל התכנים שנכתבו ותוכלו להגיב עליהם.

מדריך מאת נטע אלג’ם

מדריך מאת מוריה בר-און


מדריך מאת הילי זוורו