Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Teacher Made – יצירת דפי עבודה אינטראקטיביים

*** הכלי בתשלום***

Teacher Made – יצירת דפי עבודה אינטראקטיביים מתכנים מוכנים הקיימים בסוג קובץ jpg, png, gif, pdf, docx.מדריך מצולם מאת שרון מרגולין


תודה למלכה חן על השיתוף!

Exit mobile version