Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Qualtrics – יצירת שאלונים

Qualtrics – פלטפורמה ליצירת שאלונים.

מגבלות הגרסה החינמית:


סדרת הדרכות מאת סיגל תפארת


מדריך מאת רקפת כהן


*תודה ליעל אלרז שפירא על השיתוף!

Exit mobile version