threadit – כיתת סרטונים

THREADIT – כלי מבית גוגל, ליצירה ושיתוף של סרטונים, כולל אפשרות של הצופים להעלות סרטוני תגובה משלהם.


סוגי הסרטונים שניתן לצלם:

  • צילום הדובר
  • שיתוף מסך בשילוב עם צילום הדובר

  • ניתן לצלם כל סרטון במקטעים, כולל מתן שם לכל מקטע (כך למשך לשלב סרטוני דובר וסרטוני שיתוף מסך), אשר יהפכו לסרטון רציף. הצופה יוכל ללחוץ על התפריט בפינה העליונה של הסרטון ולדלג בין המקטעים.
  • היוצר יכול להוריד את הסרטון למחשב.
  • בשלב עריכת הסרטון, רגע לפני פרסומו, ניתן להוסיף לסרטון קישור רלוונטי (Attachment).
  • ניתן לחזור ולערוך את תיאור הסרטון גם לאחר פרסומו: התיאור יכול לכלול טקסט וקישורים.
  • לא ניתן לערוך תוצר לאחר פרסומו, כן ניתן למחוק אותו.


שיתוף סרטון:

  • ציבורי לצפייה, הצופה לא זקוק לחשבון.
  • אנשים ספציפיים לצפייה, הצופה לא זקוק לחשבון – לחיצה על אייקון העין תציג פירוט של מי מהאנשים הספציפי כבר הספיק לצפות בסרטון.
  • תגובה – כשהצופה ירצה להשיב הוא יצטרף להתחבר לחשבונו בכלי. התגובה היא באמצעות צילום סרטון. מי שמגיב יכול לקבוע מי יוכל לראות את סרטון התגובה שלו או להגיב לו. ברירת המחדל היא ההרשאות שקבע יוצר הסרטון המקורי.

תוסף לדפדפן הכרום – מאפשר הקלטת סרטונים ישירות מה-gmail