backchannel chat – צ’ט קבוצתי

Backchannel Chat – כלי דיון לקבוצת לימוד.


 • תלמיד אינו זקוק לחשבון בכלי
 • שם התלמיד/מורה חייב להיות באנגלית
 • מורה יכול לקבוע שהודעות תלמידים יתפרסמו רק לאחר אישור (כדי למנוע פרסום הודעות לא ראויות)
 • ניתן לקבוע סיסמה לחדר
 • מורה ותלמיד יכול לתת like להודעות
 • מורה יכול לנעוץ הודעות בראש הדף
 • מגבלות הגרסה החינמית:
  • פרסום הודעות טקסט בלבד
  • עד חדר דיונים אחד בחשבון המורה
  • עד 30 משתתפים בדיון

מדריך מאת נטע אלג’ם