bio link – יצירת עמוד קישורים

bio link – יצירת מאגר קישורים שימושיים.

בכל חשבון ניתן ליצור עמוד קישורים אחד.

  • ניתן לחלק את העמוד למקטעים, באמצעות הוספת כותרות.

מדריך מאת גילה קיסילביץ