slideo – עיצוב אוטומטי של מצגת

slideo – עיצוב אוטומטי של מצגת.

*** גאווה ישראלית!


עיצוב מצגת אוטומטי על פי תוכן השקפים, באמצעות בינה מלאכותית.

כל מה שצריך לעשות הוא להקליד / להדביק את הטקסט, להמתין והעיצוב מוכן.

חשוב לציין שהתוצאות טובות יותר אם מזינים את הכלי כותרות קצרות ולא טקסטים ארוכים.

לאחר יצירת העיצוב ניתן לערוך אותו ולבצע תיקונים.

בסיום ניתן להוריד את המצגת כקובץ powerpoint או pdf.


הדרכה מאת תרבות דיגיטלית – Digital Culture