Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

photolab – הוספת אפקטים ומסננים לתמונות

photolab – הוספת אפקטים ומסננים לתמונות.

הדרכה מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version