מבוא לבינה מלאכותית: מתאוריה לפרקטיקה

רוצים ללמוד מהי בינה מלאכותית?

הקורס מבוא לבינה מלאכותית: מתאוריה לפרקטיקה, פותח על ידי אוניברסיטת בן-גוריון ומוצע חינם במסגרת קמפוס IL.

הקורס סוקר מושגים ואתגרים מרכזיים בתחום הבינה מלאכותית, הצלחות של הבינה המלאכותית כיום, וסוגיות אתיות שעולות מהשימוש ההולך ומתרחב בבינה מלאכותית. במהלך הקורס יוצגו גם שיטות לפתרון בעיות בבינה מלאכותית, בדגש על אלגוריתמים הניתנים ליישום בפועל, מודלים תיאורטיים לייצוג ידע ובעיות בעולם הבינה מלאכותית וכיצד ליישמם על בעיות אמיתיות.