מילהלה – משחק ניחוש מילה בעברית

*** גאווה ישראלית!! ***

מילהלה – יצירת משחק מילים בעברית.

מזינים מילה > רמז > העתק קישור > שולחים את הקישור אל התלמידים.

התלמידים ינחשו את המילה > ילקידו על אישור ויקבלו חיווי האם ניחשו אות במקומה הנכון (צבע ירוק), או ניחשו אות שמופיעה במילה, אך מיקומה שגוי (כתום), או שניחשו אות שגויה (אפור).