ChatGPT – שיחה מבוססת בינה מלאכותית

ChatGPT  – פלטפורמת בינה מלאכותית המאפשרת לשאול שאלות (כולל בעברית) ולקבל תשובות בצורה של שיחה.

על פי המפתחים, פורמט הדיאלוג מאפשר ל-ChatGPT לענות על שאלות המשך, להודות בטעויות, לערער על הנחות יסוד שגויות ולדחות בקשות בלתי הולמות. הכלי עדיין “לומד” ולכן יתכן ותשובות מסוימות יישמעו סבירות, אך לא יהיו נכונות. או לחילופין, יתכן ששאלה מסוימת שתשאל בנוסחים שונים תקבל תשובות שונות. אימון יביא לשיפור היכולות של הכלי ותשובותיו.


שימו לב: על פי תקנון האתר – האתר מיועד לבני 18 ומעלה.


מעוניינים ליצור דף עבודה באמצעות הכלי ? מצורפת הדרכה באנגלית מאת הילי זוורו

הכנת עבודת חקר בסיוע בינה מלאכותית, הדרכה באנגלית מאת הילי זוורו

הרצאה של ערן עדי ציובן, מכון מופ”ת