MagicSchool  – מגוון כלי בינה מלאכותית למורים

MagicSchool  – פלטפורמה המציעה מגוון כלי טקסט לטקסט, מבוססי בינה מלאכותית, לייעול עבודת ההוראה.

מחוללים לכתיבת משימות לימודיות, יצירת טקסטים, סיכום טקסטים, מערכי שיעור, מחוונים ועוד.


אפשרות לעבור לממשק בעברית


הדרכה מאת הילי זוורו


סדרת הדרכות מאת איריס פלד