הנחיות משרד החינוך בנוגע לשימוש בכלי הבינה המלאכותית היוצרת

משרד החינוך פרסם אתמול, 31.8.2023, הנחיות ראשוניות לשילוב בינה מלאכותית יוצרת בבתי הספר.

עיקרי הדברים:

  • בכיתות כיתות א’-ז’ יוגבל השימוש השימוש בכלי הבינה המלאכותית היוצרת למחשב מרכזי בלבד – בהנחיית המורה, דרך חשבון המשתמש של המורה.
  • בכיתות ח’-י”ב (תלמידים מעל לגיל 13), מותר שימוש עצמאי של תלמידים ממחשבים אישיים, בהשגחת המורה במהלך השיעור.
    יש לעשות שימוש רק בכלים שהם מאושרים על ידי משרד החינוך מבחינת מדיניות שימוש ופרטיות. רשימת הכלים המאושרים לשימוש תתעדכן על ידי המשרד בקטלוג החינוכי. בגוף המסמכים צויינו הכלים הבאים: Bard, Bing Chat ,Chat GPT, Bing Image Creator, Midjourney ,DALLE2
    חשוב להנחות את התלמידים שלא לחשוף מידע אישי, ולכן לא להזין בעת השימוש בכלים אלו פרטים מזהים על עצמם, על מכריהם, בית ספרם, מקום מגוריהם וכדומה.
    יש להנחות את התלמידים לתת קרדיט לתמונות וטקסטים שנוצרו באמצעות כלי הבינה המלאכותית.
    כל זאת בכפוף לקבלת אישור הורה מראש (קישור לנוסח אישור ההורים במסמך המצורף).

מצורף קובץ מסמך ההנחיות


גרסה נוספת של המסמך


נוסח אישור הסכמת הורה


לחצו כאן לכניסה למאגר הצעות ליישומים בהוראה שפורסם באתר משרד החינוך