Blackboard Collaborate

Blackboard Collaborate אפליקציה לטלפון הנייד המאפשרת להשתתף במפגשים סינכרוניים המתקיימים בקמפוס הסינכרוני של מט”ח גם מהטלפון הנייד. שימו לב: חלק מהפונקציות אינן פעילות עדיין, אך