קטגוריה: classroomscreen

classroom screen

ClassroomScreen_banner

classroomscreen

כלי פשוט ומועיל המתאים להקרנה במהלך השיעור על מסך המורה.

להמשיך לקרוא