SmartSchool

SmartSchool היא מערכת לניהול מכלול התהליכים הפדגוגיים בבית-הספר: אירועי משמעת, ציונים, בגרויות, הפקת תעודות, התאמות לימודיות ועוד. Webtop הוא שולחן עבודה ווירטואלי אשר נועד לאפשר שימוש ידידותי ופשוט