תגית: הטלת קוביה

הטלת קוביה ווירטואלית

3552123084_28b0cb7484

מספר כלים המאפשרים הטלת קוביה ווירטואלית

Virtual Dice – הטלת קוביה אחת בכל פעם, ניתן לבחור את מספר פאות הקוביה (6/8/10/12)

Online Virtual Dice – אפשרות להטלת מספר קוביות בו זמנית (1-7), ניתן לבחור את מספר פאות הקוביה (2-9).

Random Dice Roller – אפשרות להטלת מספר קוביות בו זמנית (1-60).