WORDSIFT | ענן מילים

Screenshot_682

WORDSIFT – כלי ליצירת ענן מילים.

  • מתאים בעיקר למורים לשפה זרה.
  • חסרונו העיקרי של הכלי הוא בכך שמרבית הפונקציות הייחודיות שבו אינן זמינות בשפה העברית. על יתרונותיו ועל שימושים אפשריים בכלי תוכלו ללמוד במדריך מאת קרין רוזנר