Dust Bin

Dust Bin – משחק מיון

 

 

עליכם להזין עד 4 קטגוריות, לכל קטגוריה יש להזין את ההסבר/המושג המתאים.
התלמיד יצטרך לגרור את ההסבר/המושג אל תוך הפח של הקטגוריה הנכונה.
במידה והתלמיד טועה, המושג אינו נכנס אל הפח ועל התלמיד לבחור פח אחר, עד למציאת המתאים.
חיסרון: ההנחיות בתחילת המשחק הן באנגלית. ניתן להתגבר על כך בקלות על ידי כך שתרשמו את ההנחיות הברורות באתר/דף בו יוטמע הקישור למשחק.


פרסום קורס מומחים