Tube Chop ֻ| חיתוך סרטונים

מצאתם ביוטיוב סרטון מעולה, אך אתם מעוניינים להראות לתלמידיכם רק קטע קטן ממנו ?

כלי זה יאפשר לכם לבחור את הקטע המיועד לצפייה (נקודת התחלה ונקודת סיום) וליצור קישור חדש אותו תוכלו להטמיע באתר או לשלוח לתלמידים.

מדריך מצולם בעברית מאת מנהל מדע וטכנולוגיה


מדריך מצולם מאת MercedHighLibrary·


 לרשותכם מדריך מאת קרין רוזנר לשימוש ב-Tube Chop

שלב א’

שלב ב’
שלב ג’