visme

Screenshot_399

Screenshot_402

visme

כלי (גרסת בטא) המאפשר יצירת מצגות, באנרים, אינפוגרפיקות
(המחשת מידע בצורה וויזואלית באמצעות איור, תמונה, גרף ועוד) ועוד.

את התוצר תוכלו לשמור על המחשב, לשתף ברשת או להטמיע באתר.

דוגמה לאינפוגרפיקה משולבת תנועה וצליל העוסקת בבריונות ברשת – לחץ כאן

מתויג:,