iword

Screenshot_575

iword הוא מילון, חרוזון ותשבצון.

מתוך האתר:

  • מילון אנגלי עברי, עברי-אנגלי – מילון עברי/אנגלי/עברי הכולל ניתוח מורפולוגי ומציג את הסביבה הסמנטית והדקדוקית של המילה, כולל הטיות, זמנים, נגזרות, דוגמאות לשימוש דקדוקי נכון במשפטי תחביר, “חלון למילון” , ועוד.
  • חרוזון – אוסף של מילים מתחרזות.
  • תשבצון – כלי עזר לפתירת תשבצים ומשחקי טריוויה.