Tour Builder

Screenshot_128

Tour Builder

כלי פשוט המאפשר יצירת מסלול באמצעות Google Earth, שילוב טקסטים, תמונות, סרטונים ועוד.

מתאים במיוחד ליצירת מסלול חייו של אדם, הצגת מסלול נדודיו של עם, מסלול הטיול המתוכנן (או זה שכרגע סיימתם) וכו'.

תוכלו לשמור את המסלול כפרטי או לפתחו לצפיית כלל הגושלים.

*** אם תשתפו את המסלול שיצרתם עם כתובת gmail של אדם אחר (תלמיד משתף עם מורה…) – האדם שקיבל את המסלול יוכל לחזור ולצפות בו בכל עת בלשונית "מסלולים ששותפו עמי,.

מצורפת דוגמה קטנה שהכנתי (ממש ברגע) על מסלול חייו של פרופסור ישראל גוטמן ז"ל

למדריך כתוב מאת יאיר פרבי, מתוך צבעים – פעמיים כי טוב – לחץ כאן

מדריך מאת שרון מרגולין