Popplet – מפת חשיבה

 

Popplet – מפות חשיבה

*** הגירסה החינמית מאפשרת עד 5 מפות חשיבה.

מדריך כתוב מאת מנהל מדע וטכנולוגיה – לחץ כאן

תוכלו להיעזר גם במדריך כתוב מאת שרה ויסברג ובמדריך המצולם (אנגלית)

לקריאה נוספת על מפות חשיבה, כלים ושימושים – לחץ כאן