Spiderscribe | מפת חשיבה

Spiderscribe – מפות חשיבה

*** הכלי בתשלום ***

תוכלו להיעזר במדריך כתוב מאת שיר בוים שורץ (מט”ח).

ניתן לשתף את המפה עם שותפים לעריכה או לצפייה בלבד. כך שתלמידים יוכלו לשתף את מוריהם במפה שיצרו.

____________________________________________________________

לקריאה נוספת על מפות חשיבה, כלים ושימושים – לחץ כאן