visuwords

Screenshot_8

מנהל מדע וטכנולוגיה, פרסם מדריכים לכלי visuwords המאפשר למצוא ערכים המקושרים למושג נבחר.
*** באנגלית בלבד !!!

מילון גרפי מקוון המתאים לשימוש בהוראת השפה האנגלית.
באמצעות הכלי ניתן לחפש הקשרים רלוונטיים עבור מילה ספציפית – מילים נרדפות, מושגים ועוד, כאשר התוצאות ממוינות לפועל, תואר וכו’.

למדריך כתוב – לחצו כאן

לרשותכם גם מדריך מצולם