NewsMap | תצוגה חזותית של סיקור החדשות בעולם

NewsMap – כלי המציג באופן חזותי את כמות האזכורים החדשותיים בעולם בנושאים שונים, כפי שהם מופיעים ב-Google News.

התכנים החדשותיים ממוינים באמצעות אלגוריתם לנושאים, כאשר כל נושא מקבל ייצוג במשבצת בעלת צבע או גודל שונה:
– גודל הפריט המוצג מושפע ממידת האזכורים שלו במאמרי החדשות.
– צבע הפריט מצביע על התחום החדשותי בו הוא עוסק (אדום = חדשות מהעולם; תכלת = חדשות ספורט וכו’).

בדרך זו משתמשים יכולים לזהות במהירות אילו סיפורים חדשותיים קיבלו את הכיסוי הגדול ביותר, כולל אפשרות לבחון את הנוף החדשותי במדינות ספציפיות, כך שניתן להבחין בהבדלים בין מדינות בסיקור נושאים ספציפיים ובכלל.

מקור: מפות חדשותיות מבוססות אינפוגרפיקה, המרפסת של עמי סלנט: תמונת הידע המידעני

למידע נוסף


שימושים בהוראה: הכלי מתאים לשימוש בשיעורי אזרחות וחינוך – מאפשר להמחיש לתלמידים את מידת התעניינות העולם במדינתנו הקטנה סביב אירועים מדיניים / ביטחוניים וכד’.

כפי שניתן לראות בשני צילומי המסך המופיעים מטה, בתאריך 24/7, בשיאו של מבצע “צוק איתן”, נושא הלחימה בעזה, הוא המסוקר ביותר בעולם.
הצגה זו יכולה להוות בסיס לשיח בנושא מעמדה של מדינת ישראל בקרב האומות, חשיבות ההכרה והתמיכה העולמית וכו’.

Screenshot_10

Screenshot_11