world time buddy | ממיר זמן

Screenshot_2

world time buddy – כלי המאפשר להמיר תאריך&שעה בכל מקום בעולם לשעון מקומי.

מתאים במיוחד לבירור מועדי וובינרים המתקיימים ברשת.

כל שיש לעשות הוא להוסיף את המדינות המבוקשות למחולל, על ידי איתורן בשורת החיפוש ולחיצה על ENTER.


 

כפי שניתן לראות בצילום המסך המצוי מטה, במידה ונרצה לתאם פגישה עם אדם הנמצא בתאילנד, בתאריך 25 ביולי, שעה 21:00 שעון מקומי תאילנד:

  • נקליד בשורת הכתובת:  ‘תאילנד’ > לאחר איתור המקום נלחץ ENTER. תתווסף שורה ללוח.
  • נקליד בשורת הכתובת:  ‘ירושלים’ > לאחר איתור המקום נלחץ ENTER. תתווסף שורה ללוח.
  • בחלק העליון של המחולל נבחר את התאריך 25/7/2014.
  • בשורה של תאילנד נעביר את הסמן לשעה 9PM.
  • בשורה של ישראל נראה מה תהיה השעה בישראל באותו המועד = 5PM.

שימו לב – יש אפשרות לסמן טווח שעות וכך לבדוק מתי מועד תחילת הפגישה ומתי סיומה – המידע יתקבל בחלק השמאלי של המסך.

Screenshot_24